Unitat d’escolarització compartida

(UEC)

La Unitat d’Escolarització Compartida (UEC), situada al carrer Castella, a Santa Coloma de Gramenet, és un servei a disposició dels INS de Santa Coloma. Tenim 30 places per a joves amb edats compreses entre els 14 i, com a màxim, els 18 anys. Amb nosaltres i treballant de manera diferent (grups reduïts, més tallers, materials adaptats, etc.), continuen cursant l’ESO amb la finalitat, si és possible, d’aconseguir el graduat escolar.

Objectius Principals

Cobrir les necessitats educatives de joves que necessiten una atenció molt personalitzada.

Aconseguir una millora evident en aspectes bàsics de la persona com són: bona assistència, puntualitat, comportament i actitud envers la feina.

Aconseguir el graduat en ESO per part de l’alumne.

Després de la UEC-PNO que el/la jove continuï formant-se en altres especialitats, independentment si ha aconseguit el graduat o no.

Col.laboradors

Contacte

UEC