Servei d’Orientació i Acompanyament a les Families (SOAF)

És un servei d’orientació i acompanyament integral a les famílies per millorar-ne el benestar personal, familiar i social. El servei està enfocat des d’una perspectiva preventiva: detecta i reforça les capacitats i fortaleses de les famílies per afavorir relacions familiars saludables i enfortir les habilitats parentals.

 

El SOAF és un servei de caràcter universal dirigit a totes les famílies.

Objectius Principals

Orientar sobre qüestions relacionades amb l'educació dels fills i filles.

Donar suport especialitzat quan hi ha una dificultat o problemàtica específica, relacional o emocional, amb intervenció terapèutica.

Promoure la participació activa en la comunitat, amb activitats i trobades comunitàries.

Orientar, acompanyar i connectar amb la xarxa de serveis i recursos del territori per rebre orientació adequada a les necessitats de cada família.

Col.laboradors

Contacte

SOAF

Telèfon

+34 932 74 33 87

Correu electrònic

soaf@trinijove.org