Qualitat

Des de l’any 1999 a la Fundació Privada Trinijove vetllem per la qualitat. Hem estat immersos en el procés d’implantació de la Norma ISO 9001 i des del 2002 es disposa del corresponent certificat.

Durant aquests anys hem contribuït a la millora dels nivells de benestar i cohesió social en els territoris on intervenim, fent un esforç per adaptar-nos a les noves problemàtiques socials que han anat sorgint, en una realitat dinàmica i en un entorn en contínua transformació.

Prioritzem la intervenció amb joves en situació de risc, estenent la nostra actuació a persones en situació d’atur de llarga durada, amb problemàtiques socials i a persones d’origen immigrant.

No cal dir que l’eficàcia i eficiència en la gestió, de recursos públics i privats té una correspondència amb la racionalització dels sistemes organitzatius i el grau de motivació de l’equip humà, optimitzat amb la implantació de la normativa UNE-EN-ISO 9001 en totes les nostres accions.

Trinijove, conscient de la importància del Medi Ambient i la voluntat de garantir que les seves activitats es desenvolupen amb el màxim respecte per a la seva protecció i conservació, va prendre la decisió d’implantar un Sistema de Gestió Ambiental a l’àrea de Medi Ambient (jardineria, residus i pintura) segons la Norma ISO 14001 i la verificació EMAS des de l’any 2004 tenint actualment els seus corresponents certificats.