Projectes Europeus

Els projectes europeus es fonamenten en la cooperació i l’aprenentatge mutu entre ciutadans, ciutadanes i entitats europees i en la construcció comuna d’una societat europea més justa. La participació en projectes europeus comporta un seguit d’esforços i riscos, però els beneficis que es poden obtenir són molt importants pel bon desenvolupament de les activitats i serveis que ofereix Trinijove o qualsevol altra entitat similar.

Objectius Principals

Col·laboració amb organismes públics i privats de prestigi.

Accés al fons de finançament europeu.

Aprenentatge de nous mecanismes i metodologies de treball que han tingut èxit en altres regions i països.

Accés a informació privilegiada i nous coneixements.

Col.laboradors

Contacte

Projectes Europeus