PFI Auxiliar Fabricació Mecànica, Ajust i Soldadura

Curs adreçat a joves entre 16 i 21 anys, que no tenen l’ESO, i es troben a l’atur, on aprenen una especialitat professional (Mecànica i Soldadura) i aprenentatges generals: matemàtiques, socials, llengües i TIC. Realitzen practiques en empreses, i poden optar si aproven un avaluació extraordinària, a cursar grau mitjà, sense tenir l’ESO, entre altres avantatges.

Objectius Principals

Que els alumnes aprovin el curs.

Que part d’ells puguin reenganxar-se a la formació reglada.

Que obtinguin les qualificacions professionals del curs.

Col.laboradors

Contacte

PFI