Manteniment d’Ordinadors i Upcycling

Trinijove oferim serveis de de manteniment, reciclatge i reacondicionament d’equips electronics tant per empreses com particulars, amb treballadors provinents de col·lectius d’exclusió social. Els equips sense segona vida útil s’envien a gestors de residus per al seu tractament i reciclatge.

Què oferim?

Reciclatge i recondicionament d’equips electrònics

 

Desmuntatge i retirada d’equips informàtics, xarxes i servidors

 

Certificació de l’esborrat d’informació de discs durs

 

Recondicionament d’equips per a ser donats a persones / famílies vulnerables

Renovació: Posada a punt d’equips i actualització de software i hardware

 

Instal·lació de programes especials i assessorament en noves instal·lacions

 

Configuració de xarxes i servidors

 

Manteniment d’equips i instal·lacions

Contacte

Manteniment d’Ordinadors