Programa Làbora

El Programa Làbora treballa per al foment de l’ocupació i apropa a les persones en situació de vulnerabilitat al mercat laboral.  Les persones que participen són participants provinents dels Centres de Serveis Socials (CSS) i d’altres serveis especialitzats de la ciutat de Barcelona, que es troben en situació de recerca activa de feina i necessiten un servei de suport per a la seva inserció sociolaboral, a fi de poder-les posar en contacte amb el mercat laboral.

Objectius Principals

Atenció acollida dels/les participants: dur a terme les primeres accions d’atenció presencial amb les persones derivades al Programa que es concreten en un compromís de participació.

Acompanyament a les persones per a la definició i execució del pla de treball: realitzar accions d’atenció individualitzada (principalment) que facilitin el disseny i el desplegament d’un pla de treball.

Acompanyament a les persones durant el procés de recerca de feina: oferir suport i assessorament als i les participants mentre realitzen accions de recerca activa de feina (tant en el marc del propi Programa com a través d’autocandidatura).

Col.laboradors

El Programa Làbora és un projecte de Ciutat de cooperació públicosocial liderat per l’àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa, juntament amb Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), la Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya (FEICAT) i la Creu Roja.

Contacte

Làbora

▞ Les persones interessades han de demanar la derivació al seu centre social