qode-eliptic-slider

Intermediació laboral

 

Gairebé totes les accions que es realitzen a la Fundació Privada Trinijove tenen com a objectiu final l’aconseguir la inserció del màxim nombre de persones que s’inscriuen en els nostres programes.

Amb la creació del Gabinet d’Orientació Sociolaboral, s’han centralitzat totes les ofertes i demandes d’ocupació que gestionem i d’aquesta manera, poder optimitzar tots els recursos emprats en assolir aquest important objectiu, la inclusió en el món laboral.

En considerar aquesta acció com el resultat final d’un treball previ i planificat, es faciliten les eines necessàries perquè les persones puguin desenvolupar un itinerari personalitzat i d’orientació laboral amb l’important objectiu d’aconseguir la inserció personal i laboral.

Accions que la Fundació Privada Trinijove realitza

Programa Lábora

Fomenta la ocupació i apropa les persones en situació de vulnerabilitat provinents dels Centres de Serveis Socials (CSS) i d’altres serveis especialitzats al mercat laboral.

LLEGIR MÉS

Programa Incorpora “La Caixa”

Dirigit a persones que es troben en procés de recerca de feina i s’ofereix un Servei d’intermediació laboral a empreses que tenen necessitat de cobrir llocs laborals.

LLEGIR MÉS