Història

Des de fa gairebé trenta anys, Trinijove treballa activament per superar les situacions d’exclusió social. Arrelada a la Trinitat Vella, la Fundació ha anat creixent fins a convertir-se en el que és a dia d’avui.

La Fundació Privada Trinijove va néixer al 1985 amb l’objectiu prioritari de la lluita contra l’exclusió social en un barri com és la Trinitat Vella situat entre els més desfavorits de Barcelona.

Unint voluntats, treball i eines la Fundació ha realitzat nombroses accions en pro dels col•lectius socials amb menys recursos definits per la seva situació o risc d’exclusió social.

Es tracta de més 30 anys d’experiència promovent la feina dels col•lectius més vulnerables mitjançant la nostra empresa d’inserció i el nostre Centre Especial de Treball, formant aquests col•lectius en oficis i intermediant amb les empreses per captar ofertes de feina.

Trinijove promou el desenvolupament social i econòmic en territoris amb especials dificultats mitjançant projectes socials i mediambientals, incidint en la prevenció i en la sostenibilitat en el temps d’aquests projectes.