Curs de Gestió de Residus

Els Curs de Gestió de Residus Urbans i Industrials, destinat a persones majors de 16 anys, ofereix la possibilitat de treballar en un sector en auge i contribuir a un desenvolupament sostenible . Es tracta d’una formació integral destinada a adquirir els coneixements teòrics i pràctics sobre la recollida, la classificació i l’agrupació dels diferents tipus de residus per a ser transportats, emmagatzemats, recuperats, reciclats o eliminats.

Objectius Principals

Oferir una formació professional als alumnes participants adaptada a les necessitats de les empreses del sector.

Oferir la possibilitat als alumnes de trobar una feina en el sector, mitjançant les pràctiques en empreses i la borsa de treball.

Contribuir a reduir i minimitzar l’impacte mediambiental global que causen els residus, intentant allargar la seva vida útil i revaloritzant els productes a partir de nous usos.

Col.laboradors

Contacte

Gestió de Residus