Punt Formatiu Incorpora

El Punt Formatiu Incorpora impulsa cursos dirigits a persones que es troben en risc o situació d’exclusió social, que, a través d’aquest programa, reben una formació molt específica pel lloc de feina que desenvoluparan. El Punt Formatiu Incorpora busca la implicació de l’empresa en tot el procés formatiu i totes les formacions es basen en apoderar a la persona i desenvolupar les competències transversals com a element diferencial per millorar aquesta ocupabilitat.

Objectius Principals

Aconseguir la millora de l'ocupabilitat de les persones que es troben en risc o situació d'exclusió social, de manera que puguin incorporar-se o reincorporar-se al mercat laboral.

Oferir un procés formatiu integral que capaciti aquestes persones a través de competències transversals, competències tècniques i pràctiques no laborals.

Col.laboradors

Contacte

Punt Formatiu Incorpora