Trinijove, a la presentació de l’organisme de protecció de la igualtat

Trinijove, a la presentació de l’organisme de protecció de la igualtat

La Fundación Privada Trinijove va estar present a l’acte de presentació del nou organisme de protecció de la igualtat al Palau de la Generalitat.

El passat divendres 25 de març es va realitzar la presentació de l‘Organisme de protecció i promoció de la igualtat de tracte i la no-discriminació al Palau de la Generalitat de Catalunya. La Fundació Trinijove va estar convidada com a entitat i en representació hi van assistir la secretaria general del patronat y la coordinadora dels projectes d’intervenció social.