Reconeixement com a Bona Pràctica Social

Reconeixement com a Bona Pràctica Social

L’Ajuntament de Barcelona va fer entrega la setmana passada dels reconeixements de les Bones Pràctiques Socials dels anys 2022-23 a la ciutat, entre ells el Model per a l’abordatge i la promoció de la salut sexual desenvolupat al Centre Obert Neus Puig.

El Model per a l’abordatge i la promoció de la salut sexual als centres oberts es va impulsar al Centre Obert Neus Puig de la Fundación Trinijove al llarg del 2023. Va ser un encàrrec del Departament de Salut de l’Ajuntament de Barcelona en el marc de l’Estratègia de Salut Sexual i Reproductiva de la ciutat, que respon a la necessitat de desenvolupar accions formatives, de sensibilització i promoció de la salut sexual i reproductiva adreçada a col·lectius vulnerables.

En el vídeo publicat als canals oficials de la regidoria de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, la tècnica d’atenció social, Brigida Ceballos; l’educadora sexual, Emma Baudais, i la coordinadora del Centre Obert, Yolanda Burgueño, expliquen que l’objectiu és visibilitzar la salut sexual d’infants i adolescents en el dia a dia.

Drets Socials – Ajuntament de Barcelona (@BarcelonaSocial)