Empresa

Trinijove, Empresa de Inserció, S.L. neix per donar una oportunitat als col·lectius més desfavorits i aconseguir una inserció per via econòmica, sent Fundació Privada Trinijove l’administrador únic de l’empresa.

 

L’objectiu de Trinijove és fomentar la inserció de col·lectius en situació de risc d’exclusió. Dins d’aquest àmbit, es realitzen tasques de medi ambient, jardineria, pintura i gestió de casals de gent gran.

 

Durant aquest temps s’ha consolidat com una empresa competitiva i amb valors socials que suposen un afegit de cara als serveis de qualitat que es porten a terme.

En aquest sentit, la figura del tècnic d’inserció i del tècnic de producció són uns elements crucials de cara al bon desenvolupament de les tasques i oferir un servei de suport i qualitat a les persones treballadores de l’Empresa d’Inserció.

 

Aquestes accions s’emmarquen en el si del Programa de suport d’un/a tècnic/a d’acompanyament a la inserció i d’un/a tècnic/a d’acompanyament a la producció per part d’una empresa d’inserció i del d’Ajuts a les empreses d’inserció per a la contractació de persones en situació o risc d’exclusió del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya amb el finançament del Fons Social Europeu de la Unió Europea.

Contacte Serveis

Principals serveis que ofereix Trinijove

Servei de Gestió Residus

Recollides selectives de residus, programació i realització de campanyes de sensibilització ambiental.

Servei de Jardineria

Treballs de neteja de parcel·les, manteniment i conservació de zones verdes, tant en espais públics com privats.

Servei d’Obres i rehabilitació

Arranjament d’obres, pintura i manteniment de mobiliari urbà tant en obres públiques com privades.

Neteja

Neteja integral en totes les àrees i serveis auxiliars que faciliten el desenvolupament d’activitats complementàries.

Upcycling

Reciclatge de peces i components informàtics amb l’objectiu de donar-los una segona vida útil.

Manteniment d’ordinadors

Manteniment, reparació i posada a punt d’equips informàtics per oferir-los a persones en risc de vulnerabilitat.

Col.laboradors

Ajuts a les empreses d’inserció per a la contractació de persones en situació o risc d’exclusió

ORDEN TSF/235/2017