El Centre Obert Neus Puig obté el certificat d’abordatge i promoció de la salut sexual

El Centre Obert Neus Puig obté el certificat d’abordatge i promoció de la salut sexual

Després d’implementar el Pla d’Acció per a l’abordatge i promoció de la salut sexual entre octubre del 2022 i febrer del 2023, el Centre Obert Neus Puig ha rebut el certificat del Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats. És un dels set primers centres que aconsegueix l’acreditació i està sent pioner en aquest aspecte.

El model d’abordatge i promoció de la salut sexual als centres oberts forma part de l’Estratègia de Salut Sexual i Reproductiva del Departament de Salut de l’Ajuntament de Barcelona. Respon a la necessitat de desenvolupar accions formatives, de sensibilització i promoció de la salut sexual i reproductiva adreçades a col·lectius amb un alt grau de vulnerabilitat. El model s’encarrega al Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats (CJAS), que treballa conjuntament amb la Xarxa de Centres Oberts d’Atenció a la Infància i Adolescència de Barcelona, vinculat al Departament d’Atenció Social a la Família i la Infància.

L’objectiu és treballar la salut sexual d’infants, joves i adolescents en els contextos quotidians d’aquests centres. Fer més visible la sexualitat i la salut sexual és, en primer lloc, reconèixer que existeix. En segon lloc, parlar-ne i donar-li espai dins dels eixos de treball que desenvolupen els equips educatius, permet oferir acompanyament. D’aquesta manera, es deixa de perpetuar una educació sexual en silenci i es lluita contra la falsa informació, la pornografia masclista, els mites i tabús culturals o els estereotips i mandats de gènere.

La metodologia per assolir aquest objectiu és la integració d’un Pla d’Acció que es desplega en un període de dos anys. Un cop realitzat, el centre obert executor esdevé un centre complidor dels objectius específics del model i, per tant, un centre orientat a fer promoció de la salut sexual. L’adhesió al model comporta el compromís de vetllar per una sexualitat i salut sexual sana, positiva, diversa i feminista, prioritzant el bé de l’infant, l’adolescent i jove i els seus interessos.

El resultat és un model referencial i orientatiu, constituït per tres línies estratègiques: sensibilització, acompanyament i xarxa. Configuren la mirada i el posicionament vers la promoció de l’educació sexual que han d’assumir els equips educatius i la resta de professionals del centre. El model consta de tres fases (preparació, autoavaluació i implementació) i un cop completades, el centre és adherit al model i reconegut en la matèria.

A partir d’aquí, el model i el Pla d’Acció poden convertir-se en una eina de treball socioeducativa, per seguir treballant en salut sexual al centre obert. Les accions i estratègies de treball proposades en aquest model deriven en activitats quotidianes que es fan al Centre Obert Neus Puig per treballar la salut sexual amb els infants, famílies i professionals.