Convenis

La Fundació Privada Trinijove, degut al desenvolupament dels seus projectes i com a conseqüència de l’acció social que realitza, té signats diversos convenis d’actuació i col·laboració.

Nivell local

Ajuntament de Barcelona.

Nivell autonòmic

Generalitat de Catalunya.

Nivell estatal

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Ministeri de Treball i Immigració

Ens nacionals

AENA (Aeroports espanyols i navegació aèria)

Fundacions i Institucions

Fundació «La Caixa»
Fundació Acció Solidària contra l’atur
Parròquia Santíssima Trinitat (Trinitat Vella)
Fundació Maria Francisca Roviralta
Triodos Bank
Parròquia Sant Jaume (Santa Coloma de Gramenet)
Fundació Bip Bip
Fundació IMIM
Fundació AGBAR
Fundació l’Esperança
Fundació Privada Abat Oliba CEU

Xarxes nacionals i internacionals

Vicepresidència FEICAT
FEICAT – Empreses d’Inserció de Catalunya
Presidència ENSIEVicepresidencia FAEDEI
FAEDEI – Federació d’Associacions Empresarials d’Empreses d’Inserció
ENSIE – Xarxa Europea d’Empreses Socials d’Inserció
Soci de FETSSocio de CEC
CEC – Consorci Europeu del Comitè Europeu de Coordinació
FETS – Finançament Ètic i Solidari
Fiare – Catalunya
Membre de la XES
XES – Xarxa d’Economia Solidària
Membre d’AENOR
Comitè Normalització ISO-UNE-IN 9001: 2000 – AENOR