Centre Obert Neus Puig

El Centre Obert Neus Puig és un servei essencial diürn preventiu, fora de l’horari escolar, que dona suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo. Compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses, mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat.

El servei està  dirigit a 40  infants de P5 a 6è d’educació Primària i a les seves famílies,  del barri de la Trinitat Vella.

 

Pots consultar la noticía sobre el Certificat d’abordatge i promoció de la salut sexual aquí.

Objectius Principals

Donar suport, estimular i potenciar I ‘estructuració i el desenvolupament de la personalitat del menor.

Afavorir la socialització i la integració social dels menors i les seves famílies.

Prevenir les situacions de risc social i de ruptura amb la família i l’ escola.

Compensar dèficits socioeducatius i adquirir aprenentatges i competències.

Acompanyar i orientar les famílies en els processos educatius que afecten els seus fills/es.

Col.laboradors

Contacte

Centre obert