Centre d’Art Social i Comunitari (CASC)

El Centre d’Art Social i Comunitari és un projecte d’acollida i aprenentatge de competències bàsiques i transversals plantejat com un prelaboral i emmarcat en les arts. A través de les arts, els tallers ocupacionals i la creativitat s’ofereix un acompanyament formatiu a persones en risc o situació d’exclusió social, exercint de pont cap al mercat laboral i l’ocupabilitat. El caràcter distintiu del programa són els/les nostres usuàries de diferents orígens nacionals i totes les edats -accés a partir dels 16 anys i sense límits d’edat- el que el converteix en un espai intergeneracional i intercultural. Portem a terme sis tallers diferents durant el curs, dividits en dos semestres: Creació Tèxtil, Música, Arts Plàstiques, Arts Escèniques, Hort i Jardineria i Espai de grup.

Objectius Principals

Acompanyament i orientació cap a la inserció formativa i laboral.

Foment de l’autoconeixement i la projecció de futur.

Derivació dels/de les participants als recursos de formació i ocupació de la pròpia fundació o d’altres adients al seu perfil i les seves necessitats.

Reforçar l’aprenentatge de l’idioma a nivell de comunicació oral a partir d’activitats lúdiques.

Consolidar l’adquisició d’hàbits, rutines i l’autonomia personal per a un bon funcionament de les activitats del centre i fora d’ell.

Treballar aspectes relatius a les conductes disruptives per tal d´afavorir la convivència entre els/les coetanis/ànies i enfortir alhora els aspectes positius del comportament dels/de les participants.

Sensibilitzar, difondre i promocionar la producció artística del centre d’art cap al territori mitjançant actes de dinamització cultural.

Complementar els programes d’actuació de la Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona.

Col.laboradors

Contacte

CASC

Telèfon

+34 932743387
+34 676457131