Avís Legal

FUNDACIÓ PRIVADA TRINIJOVE

 

La Fundació Privada Trinijove, amb domicili al c/ Turó de la Trinitat, 17, 08033 Barcelona, i CIF G59546556, i inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 524, és la titular del domini trinijove.org.

MARCA TRINIJOVE

 

 La marca TRINIJOVE i el logotip és una marca mixta registrada davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques. Pel que qualsevol utilització indeguda i no expressament autoritzada serà perseguida judicialment i sancionada d’acord amb les disposicions vigents.

VIGÈNCIA DE LA INFORMACIÓ TRINIJOVE

 

L’accés a la pàgina web Trinijove.org comporta l’acceptació de les condicions previstes en el present avís legal i política de privacitat.

 

FUNDACIÓ PRIVADA TRINIJOVE es reserva el dret a modificar el contingut de la present política per adaptar-la als canvis normatius. En aquests casos, FUNDACIÓ PRIVADA TRINIJOVE anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

 

La informació que apareix en aquesta pàgina web no representa cap obligació contractual per FUNDACIÓ PRIVADA TRINIJOVE, sinó que s’exposa únicament amb finalitat informativa i no constitueix una oferta de compra i/o venda de cap producte o servei.

 

FUNDACIÓ PRIVADA TRINIJOVE rebutja qualsevol responsabilitat derivada de la mala utilització del contingut de trinijove.org i es reserva el dret a modificar-lo o impedir l’accés, de manera temporal o definitiva, sense necessitat d’avisar prèviament. Tampoc es fa responsable sobre el contingut no preparat directament per la Fundació i rebutja qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en les pàgines web a les que es pot accedir mitjançant enllaços.

 

Així mateix, FUNDACIÓ PRIVADA TRINIJOVE no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir per l’ús d’ordinadors infectats amb virus informàtics, ni de les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades.