Acció formativa per a emprendedors

La Fundació Privada Trinijove organitza, gràcies a les subvencions a entitats destinades a la realització de programes d’interès general de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, una Acció Formativa per a Emprenedors/es adreçada a persones que tinguin una idea empresarial i vulguin aprendre a desenvolupar-la. Està destinada principalment a joves, aturats d’edat avançada, dones que han patit violència de gènere i altres col·lectius en situació de risc.

Objectius Principals

Oferir formació i assessorament a les persones amb inquietuds emprenedores per dur a terme el seu propi projecte empresarial.

Creació d’un pla empresarial propi personalitzat per a cada alumne.

Capacitar els alumnes en els àmbits del màrqueting, la comptabilitat, les finances, la captació de recursos i la gestió del temps, independentment de si acaben desenvolupant el seu projecte.

Col.laboradors

Contacte

Acció Formativa